06 82003280 (per 01-03-2019)
0118 - 59 28 21

Wervenhove bv

Wervenhove bv is een professionele projetcontwikkelaar. In, maar ook buiten Zeeland worden percelen (bedrijfs)grond aangeschaft en tot ontwikkeling gebracht.

Wervenhove richt zich m.n. op de huisvesting van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie