06 82003280
0118 - 59 28 21

Wervenhove

Wervenhove bv is  de ontwikkelaar van mooie en duurzame bedrijfspanden op kleinschalige bedrijventerreinen  
Wervenhove richt zich m.n. op de huisvesting van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.
Een passend pand bij de bedrijfsvoering; kwaliteit en flexibiliteit. Maar ook, betaalbaar en waardevast.

Meer informatie