0031-(0)6-82003280
0031-(0)118 - 59 28 21

Nieuws

* Triest bericht

op 16 april overleed na een korte periode van ernstige ziekte onze eigenaar/directeur: Henk Meijers in de leeftijd van 78 jaar. Na de verkoop van Meijers Staalbouw ging Henk verder met Wervenhove BV en was het voornemen om daarmee in de loop van 2023 te stoppen. Helaas werd zijn voornemen ingehaald door een periode van ziekte die zijn overlijden tot gevolg had. De geplande afronding van de werkzaamheden van Wervenhove BV en M&C Bouwsystemen BV in 2023 gaat gewoon door.


* Afronding activiteiten
In het najaar van 2023 worden de activiteiten van M&C Bouwsystemen afgerond. Wervenhove zal daarna alle nog lopende zaken en activiteiten voortzetten en naar verwachting in 2024 afronden. Contact blijft mogelijk via de gebruikelijke opties. 


* Prijzen en oplevering

Gelet op alle onzekerheden wat betreft transport, productie en montage behoudt Wervenhove BV zich het recht voor om haar prijzen aan te passen aan de geldende omstandigheden. Afgesproken oplevertijden gelden als indicatief; er kunnen geen rechten aan ontleend worden.