0031-(0)6-82003280
0031-(0)118 - 59 28 21

Nieuws

* Plannen 2021:

- in de eerste helft van dit jaar voleindigen we ons derde en tevens laatste project aan de Oostperkweg te Middelburg. 

- we gaan verder met de bouw van 12 bedrijfsunits aan de Stekelweie op De Zompe in Serooskerke.

- in de loop van 2021 gaan we van start met de ontwikkeling van nog 3 bedrijfsunits (van elk ca. 160 m²).

- voorts maken we plannen voor de laatste grondkavel op De Zompe; de ontwikkeling van ca 10 bedrijfsunits zal het sluitstuk vormen van de ontwikkeling van bedrijfsunits op De Zompe in Serooskerke. Daarmee is De    Zompe vol.

- met de verkoop van de resterende grond aan het Modempark/Lange Reksestraat/Informaticastraat in Terneuzen gaat Wervenhove haar bouwactiviteiten in Terneuzen afronden. 


* Corona 2021:

Ondanks de strakke maatregelen willen we zo goed mogelijk ons werk binnen en buiten uitvoeren. Concreet betekent dit dat we ons houden aan de voorschriften en adviezen van de overheid.. Wij en onze medewerkers houden zo mogelijk 1.5 m afstand van onze medemens. (Bouw)vergaderingen en bijeenkomsten voor 3 of meer mensen zijn tot nader order gecancelled. Opleveringen worden sober en klein gehouden.Telefonisch en digitaal kunt u ons tijdens kantooruren benaderen op 06-82003280 of middels info@wervenhove.nl. 


* Wie het eerst komt.....
Omdat de belangstelling voor onze bedrijfspanden groter is dan het aanbod, hanteren we een lijst waarop we belangstellenden op volgorde van binnenkomst benaderen zodra een nieuw project van start gaat. Indien u ook op deze lijst wilt komen, is een belletje of mail genoeg.