0031-(0)6-82003280
0031-(0)118 - 59 28 21

Nieuws

* Plannen 2023:


- de laatste woonwerkkavel aan de Wilgenhoekweg 26-c is verkocht . De bouw is inmiddels gestart. 

- inmiddels is ook gestart met de bouw van de laatste 10 bedrijfsunits aan de Stekelweie. Daarmee is bedrijventerrein De Zompe vol.

- gegadigden voor een bedrijfsunit binnen de gemeente Veere kunnen zich het beste melden bij de gemeente via www.veere.nl 


* Prijzen en oplevering

Gelet op alle onzekerheden wat betreft transport, productie en montage behoudt Wervenhove BV zich het recht voor om haar prijzen aan te passen aan de geldende omstandigheden. Afgesproken oplevertijden gelden als indicatief; er kunnen geen rechten aan ontleend worden. 


* Afronding activiteiten M&C Bouwsystemen en Wervenhove 2023.
met de hierboven omschreven plannen voor 2023 komt het einde van de werkzaamheden van M&C Bouwsystemen en Wervenhove in zicht. Na oplevering van deze projecten op De Zompe  worden alle wegen, sloten en omliggende groenstroken kwalitatief op orde gebracht en vervolgens overgedragen aan de gemeente Veere.