0031-(0)6-82003280
0031-(0)118 - 59 28 21

Nieuws

* Plannen 2021 / 2022:

- het laatste project aan de Oostperkweg te Middelburg is inmiddels opgeleverd. Oostperkweg 33 staat te huur/te koop. Nadere informatie vindt u elders op deze site.

- oplevering van de 12 bedrijfsunits in aanbouw aan de Stekelweie op De Zompe in Serooskerke najaar 2021.

- aansluitend wordt  gestart met de ontwikkeling van nog 3 bedrijfsunits (van elk ca. 160 m²).

- onder voorbehoud is de laatste woonwerkkavel aan de Wilgenhoekweg verkocht.

- voorts loopt de vergunningaanvraag voor de ontwikkeling van 10 bedrijfsunits dat het sluitstuk vormt van de ontwikkeling van bedrijfsunits op De Zompe in Serooskerke. Daarmee is bedrijventerrein De Zompe vol.

- met de verkoop van de resterende grond aan het Modempark/Lange Reksestraat/Informaticastraat in Terneuzen gaat Wervenhove haar bouwactiviteiten in Terneuzen afronden.  Alle grond is in middels verkocht of in optie.


* Corona 2021:

Ondanks de strakke maatregelen willen we zo goed mogelijk ons werk binnen en buiten uitvoeren. Concreet betekent dit dat we ons houden aan de voorschriften en adviezen van de overheid. Wij en onze medewerkers houden zo mogelijk 1.5 m afstand van onze medemens. (Bouw)vergaderingen en bijeenkomsten voor 3 of meer mensen zijn tot nader order gecancelled. Opleveringen worden sober en klein gehouden.Telefonisch en digitaal kunt u ons tijdens kantooruren benaderen op 06-82003280 of middels info@wervenhove.nl. 


* Wie het eerst komt.....
Omdat de belangstelling voor onze bedrijfspanden groter is dan het aanbod, hanteren we een lijst waarop we belangstellenden op volgorde van binnenkomst benaderen zodra een nieuw project van start gaat. Indien u ook op deze lijst wilt komen, is een belletje of mail genoeg.


* Prijzen en oplevering

Gelet op alle onzekerheden wat betreft transport, productie en montage behoudt Wervenhove BV zich het recht voor om haar prijzen aan te passen aan de geldende omstandigheden. Afgesproken oplevertijden gelden als indicatief; er kunnen geen rechten aan ontleend worden.